Mes galime jums padėti:
Krokuvos g. 13, Vilnius, Lietuva
Tel: +370 640 29498
TEXT NOT SET
TEXT NOT SET
El.p.: info@kineziterapija.org
Kokios papildomos paslaugos Jus domintų Kineziterapijos centre?
Balsuoti

Aktualu

Gydytojams

Daugeliui žmonių neretai kyla klausimas - kas yra kineziterapeutas? Pagal Lietuvos medicinos normą MN 124:2004, kineziterapeutas - asmuo, įgijęs kineziterapeuto kvalifikaciją, atitinkamai - kineziterapija - sveikatos ir fizinės būklės grąžinimas, palaikymas, negalios kompensavimas gydant judesiu ir fizikiniais veiksniais. Tačiau, net ir žinant kineziterapijos bei kineziterapeuto sąvokas, pacientams būna sunku įvertinti kineziterapeuto, kaip specialisto kompetenciją. Maža to, dirbdamas su pacientais, turėdamas leidimą verstis sveikatos priežiūros veikla, pagal LR įstatymus, kineziterapeutas nelaikomas gydytoju. Šiuo atveju, teiginys, jog "kineziterapija - gydymas judesiu", netenka savo prasmės ir klaidina visuomenę. Kineziterapeuto profesinę komptenciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kuriuos jis įgyja baigęs kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją suteikusias studijas bei nuolat tobulindamas įgytą profesinę kvalifikaciją ir atsižvelgdamas į nuolatinę medicinos mokslo ir praktikos pažangą.  Kineziterapeutas  turi žinoti: kineziologiją, biomechaniką, radiologiją, sporto fiziologiją, patologijos pagrindus, įvairaus amžiaus pacientų organizmo ypatumus; fizinių pratimų, masažo poveikį sveikam ir sergančiam organizmui; žmogaus fizinių ypatybių grąžinimo ir lavinimo principus; reabilitacijos principus; fizinių faktorių poveikį žmogaus organizmui; žmogaus anatomiją, bendrąją ir specialiąją fiziologiją, patologiją, biomechaniką, kineziologiją; funkcijų sutrikimų šalinimo ir kompensavimo principus; gydymo judesiu, masažo, fizikinės terapijos ir fizioprofilaktikos metodus irpriemones; mokėti: įvertinti paciento fizinį išsivystymą, fizines ypatybes; nustatyti įvairaus amžiaus pacientų toleranciją fiziniam krūviui; sudaryti ir taikyti kineziterapijos programą; įvertinti kineziterapijos programos efektyvumą ir tikslinti jos eigą; savarankiškai vadovauti grupinėms ir individualioms kineziterapijos procedūroms; pateikti pacientams ir jų artimiesiems metodinius nurodymus, sudaryti individualias kineziterapijos programas, supažindinti su savikontrolės metodika; suteikti pirmąją medicinos pagalbą; gebėti įvertinti paciento fizinį aktyvumą; parinkti metodikas atsižvelgiant į pažeidimo sindromus ir bendrą pacientosveikatos būklę; informuoti pacientus apie pasiektus ir laukiamus rezultatus; konsultuoti kineziterapijos klausimais medicinos ir kitų sričių specialistus; teikti metodinę pagalbą ir vadovauti kineziterapeuto padėjėjams; konsultuoti hipodinamijos profilaktikos klausimais; kompleksiškai taikyti aktyvias ir pasyvias kineziterapijos, masažo, fizioterapijos priemones bei natūralius gamtinius veiksnius; supažindinti pacientus su reikiamomis techninės pagalbos priemonėmis ir jų naudojimu. 
Kineziterapeutas už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų vykdymą ar bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat už pareigųviršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 


Turite klausimų? Jeigu norite gauti mūsų naujienas bei specialius pasiūlymus, įveskite savo el. paštą žemiau esančiame laukelyje.

Siųsti